Czy można wypowiedzieć umowę o pracę mailem lub sms’em?

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę mailem lub sms’em? Zdarza się, że pracodawca – będąc pod wpływem emocji, bądź chcąc jak najszybciej zakończyć współpracę z pracownikiem – nie zważa na formę swojego oświadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę i dokonuje tej czynności np. w treści maila, w wiadomości SMS a nawet ustnie. Czy takie […]

Obrona pracownika przez roszczeniami pracodawcy o zwrot składek ZUS

Obrona pracownika przez roszczeniami pracodawcy o zwrot składek ZUS W innej publikacji naszej Kancelarii przedstawiliśmy w zarysie problematykę dotyczącą możliwości dochodzenia przez pracodawcę od pracownika zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku uzyskania przez niego przed sądem korzystnego wyroku w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy. Przedmiotem niniejszej analizy jest natomiast wskazanie argumentów, które pracownik może […]

Jak wycofać się z zawartego porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę?

Zdarza się, że po podpisaniu porozumienia rozwiązującego umowę o pracę pracownik nabiera wątpliwości, czy jego decyzja o zakończeniu zatrudnienia była słuszna. Czy w takim przypadku można anulować to porozumienie , unieważnić je, lub w jakikolwiek inny sposób wycofać się z niekorzystnej dla pracownika czynności prawnej? Możliwość uchylenia się od skutków prawnych porozumienia w sprawie rozwiązania […]