Prawo karne

Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk świadczy usługi prawne w sprawach karnych – zarówno w charakterze obrońcy podejrzanych / oskarżonych, jak i w charakterze pełnomocnika osób pokrzywdzonych (w tym oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych), pełnomocnika podmiotów zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa a także obrońcy w czynnościach postępowania karnego wykonawczego.

Obsługa prawa obejmuje kompleksowe doradztwo w sprawach karnych (w tym sporządzanie opinii prawnych), jak i reprezentację przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego. Kancelaria posiada doświadczenie w następujących czynnościach:

– w przygotowywaniu środków zaskarżenia – apelacji oraz zażaleń (w tym zażaleń na postanowienie o umorzeniu dochodzenia/śledztwa, zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia, zażaleń na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego, zażaleń na zastosowanie tymczasowego aresztowania, zażaleń na zatrzymanie itp.)

– w przygotowaniu strategii obrony oraz jej realizacji w toku postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego

– w przygotowywaniu wniosków o umorzenie postępowania, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania,

– w przygotowywaniu prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia

– w przygotowywaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa

– w przygotowywaniu wniosków rozpoznawanych w postępowaniu karnym wykonawczym – w tym wniosków o zawieszenie postępowania wykonawczego, wniosków o umorzenie postępowania wykonawczego, wniosków o odroczenie wykonania kary, wniosków o wydanie wyroku łącznego, wniosków o zatarcie skazania a także wniosków o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.