Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z dziedziczeniem. Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk zapewnia obsługę w następujących sprawach:

stwierdzenie nabycia spadku – Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym związanym z ustaleniem kręgu spadkobierców, zgromadzeniem niezbędnych dokumentów oraz wyjaśnieniem zasad oraz podstaw spadkobrania, a także na etapie postępowania sądowego mającego na celu stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców

złożenie przez spadkobierców oświadczeń w sprawie przyjęcia spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzucenia spadku, w tym odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka – Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo mające na celu wyjaśnienie spadkobiercom ich sytuacji prawnej oraz wpływu obranego sposobu przyjęcia spadku (lub jego odrzucenia) na ich własną sytuację majątkową, w szczególności na odpowiedzialność za długi spadkodawcy

dział spadku – Kancelaria zapewnia doradztwo oraz reprezentację Klientów na dalszym etapie procedur związanych z dziedziczeniem, który obejmuje dział spadku. Kancelaria zapewnia wsparcie zarówno w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do umownego działu spadku, jak i do działu spadku dokonywanego w drodze orzeczenia sądowego

– reprezentacja w postępowaniach o uchylenie się od skutków prawnych złożonych oświadczeń dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz w postępowaniach o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia tych oświadczeń w ustawowym terminie – Kancelaria reprezentuje swych Klientów w sprawach, których przedmiotem jest zmiana obranego sposobu przejęcia spadku. Postępowanie to może zostać wszczęte w przypadku, gdy oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone przez spadkobiercę pod wpływem błędu lub groźby. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w ustawowym terminie (np. nie złożył oświadczenia odrzuceniu spadku), może także uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk zapewnia kompleksowe doradztwo w aspekcie wyżej wskazanego zagadnienia oraz reprezentuje Klientów w niezbędnych procedurach sądowych.

wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia – spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku; od spadkobrania zastanie wyłączony także spadkobierca, który zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia przez sąd; Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w obszarze wyżej wskazanych zagadnień

zachowek – Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach dochodzenia roszczenia o zachowek przysługujący zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk zapewnia także kompleksowe doradztwo w zakresie zasad ustalania prawa do zachowku, jego wartości, zaliczania na poczet zachowku dokonanych za życia spadkodawcy darowizn oraz innych przysporzeń

testamenty – Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawidłowego konstruowania i interpretacji testamentów. Od sposobu zredagowania tego dokumentu zależy bowiem nie tylko jego skuteczność, ale także zakres powołania do spadku.